Bảng giá, lộ trình thanh toán biệt thự Phúc An Garden tháng 05/2021

Bảng giá, lộ trình thanh toán biệt thự Phúc An Garden tháng 05/2021 được rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm khi có nhu cầu đầu tư vào dự án.

Chủ đầu tư Trần Anh Group là đơn vị luôn đưa ra những mức giá vô cùng hợp lý và phải chăng do các sản phẩm bất động sản của công ty. Đồng thời, công ty luôn đưa ra phương thức thanh toán giúp khách hàng có thể linh hoạt được nguồn tài chính của mình khi đầu tư.

Bảng giá, lộ trình thanh toán biệt thự Phúc An Garden tháng 05/2021

Biệt thự Phúc An Garden
Biệt thự Phúc An Garden

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức và giá trị thanh toán khi mua sản phẩm biệt thự Phúc An Garden. Khách hàng có thể thanh toán trước 20%, 50%, 75% và 95% trên tổng giá trị sản phẩm.

Với các phương thức thanh toán như trên, chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ thanh toán giúp khách hàng và nhà đầu tư dễ hiểu.

Ví dụ: Khách hàng mua sản phẩm biệt thự với diện tích là 5x15m có mặt tiền là công viên với giá gốc (đã bao gồm VAT) là 1.745.830.000 VNĐ thì có phương thức thanh toán như sau:

Thanh toán trước 20%

Phương thức thanh toán trước 20% sẽ được thể hiện trong bảng dưới đây:

DT 5×15
Mặt tiền Công viên
Giá gốc ( Bao gồm VAT) 1,745,830,000 ₫
Giá trước VAT 1,587,118,182 ₫
Chiết khấu 2% (Giá chưa VAT) 31,742,364 ₫ Chính sách mừng xuân
Giá mới ( Bao gồm VAT) 1,714,087,636 ₫ Giá trên HĐ
Thanh toán 20% giá mới 342,817,527 ₫ Giá trên HĐ
Đặt cọc 100,000,000 ₫
STK 20,000,000 ₫ Chính sách
Thanh toán thực tế 222,817,527 ₫ Số tiền thanh toán thực tế
Còn lại 1,371,270,109 ₫ Trả chậm không lãi
Đợt 1 (10%) 85,704,382 ₫ 30 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 2 (10%) 85,704,382 ₫ 60 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 3 (10%) 85,704,382 ₫ 90 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 4 ( 2,5%) 85,704,382 ₫ 120 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 5 ( 2,5%) 85,704,382 ₫ 150 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 6( 2,5%) 85,704,382 ₫ 180 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 7 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 210 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 8 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 240 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 9 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 270 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 10 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 300 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 11 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 330 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 12 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 360 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 13 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 390 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 14 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 420 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 15 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 450 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 16 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 480 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 17 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 510 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 18 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 540 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 19 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 570 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 20 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 600 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 21 ( 2,5%) 42,852,191 ₫ 630 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt cuối ( 5%) 85,704,382 ₫ Nhận sổ
Tổng 1,585,531,064 ₫

Theo đó, khách hàng sẽ đặt cọc trước 100 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ được trả chậm KHÔNG lãi suất trong vòng 22 đợt tiếp theo (22 tháng) để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi mua khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 2% (chưa bao gồm VAT) cho sản phẩm của chính sách mừng xuân và 01 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng.

Thanh toán trước 50%

Phương thức thanh toán trước 50% giá trị sản phẩm được thể hiện trong bảng sau đây:

DT 5×15
Mặt tiền Công viên
Giá gốc (Đã bao gồm VAT) 1,797,100,000 ₫
Giá trước VAT 1,633,727,273 ₫
Chiết khấu 2% ( Giá chưa VAT) 32,674,545 ₫ Chính sách mừng xuân
Chiết khấu 2% ( Giá chưa VAT) 32,674,545 ₫ Tiến độ TT 50%
Giá mới ( Bao gồm VAT) 1,731,750,909 ₫ Giá trên HĐ
Thanh toán 50% giá mới 865,875,455 ₫ Giá trên HĐ
Đặt cọc 100,000,000 ₫
STK 20,000,000 ₫ Chính sách
Thanh toán thực tế 745,875,455 ₫ Số tiền thanh toán thực tế
Còn lại 865,875,455 ₫ Trả chậm không lãi
Đợt 1 (2,5%) 43,293,773 ₫ 30 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 2 (2,5%) 43,293,773 ₫ 60 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 3 (2,5%) 43,293,773 ₫ 90 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 4 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 120 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 5 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 150 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 6( 2,5%) 43,293,773 ₫ 180 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 7 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 210 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 8 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 240 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 9 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 270 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 10 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 300 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 11 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 330 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 12 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 360 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 13 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 390 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 14 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 420 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 15 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 450 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 16 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 480 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 17 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 510 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 18 ( 2,5%) 43,293,773 ₫ 540 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt cuối (5%) 86,587,545 ₫ Nhận sổ
Tổng 1,731,750,909 ₫

Ở phương thức thanh toán trả trước 50%, khách hàng cũng sẽ đặt cọc 100 triệu đồng cho sản phẩm và nhận được các ưu đãi:

 • Chiết khấu 2% của chính sách mừng xuân.
 • Chiết khấu 2% cho tiến độ thanh toán trước 50% giá trị sản phẩm.
 • 01 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng.
 • Số tiền còn lại được trả chậm KHÔNG lãi suất trong 19 đợt (19 tháng) tiếp theo và nhận GCNQSDĐ.

Thanh toán trước 75%

Ở phương thức thanh toán trước 75% giá trị sản phẩm, khách hàng và nhà đầu tư cần thanh toán như sau:

DT 5×15
Mặt tiền Công viên
Giá gốc (Bao gồm VAT) 1,797,100,000 ₫
Giá trước VAT 1,633,727,273 ₫
Chiết khấu 2% (Giá trước VAT) 32,674,545 ₫ Chính sách mừng xuân
Chiết khấu 3% (Giá trước VAT) 49,011,818 ₫ Tiến độ TT 75%
Giá mới 1,715,413,636 ₫ Giá trên HĐ
Thanh toán 75% 1,286,560,227 ₫ Giá trên HĐ
Đặt cọc 100,000,000 ₫
STK 20,000,000 ₫ Chính sách
Thanh toán thực tế 1,166,560,227 ₫ Số tiền thanh toán thực tế
Còn lại 428,853,409 ₫ Trả chậm không lãi
Đợt 1 ( 2,5%) 42,885,341 ₫ 30 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 2 ( 2,5%) 42,885,341 ₫ 60 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 3 ( 2,5%) 42,885,341 ₫ 90 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 4 ( 2,5%) 42,885,341 ₫ 120 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 5 ( 2,5%) 42,885,341 ₫ 150 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 6( 2,5%) 42,885,341 ₫ 180 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 7 ( 2,5%) 42,885,341 ₫ 210 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt 8 ( 2,5%) 42,885,341 ₫ 240 Ngày sau khi ký HĐ
Đợt cuối (5%) 85,770,682 ₫ Nhận sổ
Tổng 1,715,413,636 ₫

Với phương thức thanh toán trước 75% giá trị sản phẩm, khách hàng cũng phải đặt cọc trước 100 triệu đồng và được hưởng những chính sách ưu đãi sau đây:

 • Chiết khấu 2% (Giá trước VAT) của Chính sách mừng xuân.
 • Chiết khấu 3% (Giá trước VAT) cho tiến độ thanh toán trước 75%.
 • 01 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng.
 • Số tiền còn lại được thanh toán chậm KHÔNG lãi suất trong vòng 9 đợt (9 tháng) tiếp theo. Sau đó được nhận GCNQSDĐ vào đợt thanh toán cuối cùng.

Thanh toán trước 95%

Phương thức thanh toán trước 95% giá trị sản phẩm sẽ giúp khách hàng nhận được nhiều ưu đãi lớn hơn. Chi tiết lộ trình thanh toán như sau:

DT 5×15
Mặt tiền Công viên
Giá gốc (Bao gồm VAT) 1,797,100,000 ₫
Giá trước VAT 1,633,727,273 ₫
Chiết khấu 2% (Giá trước VAT) 32,674,545 ₫ Chính sách mừng xuân
Chiết khấu 5% (Giá trước VAT) 81,686,364 ₫ Tiến độ TT 95%
Giá mới 1,715,413,636 ₫ Giá trên HĐ
Thanh toán 95% 1,629,642,955 ₫ Giá trên HĐ
Đặt cọc 100,000,000 ₫
STK 20,000,000 ₫ Chính sách
Thanh toán thực tế 1,509,642,955 ₫ Số tiền thanh toán thực tế
Còn lại (5%) 85,770,682 ₫ Nhận sổ
Tổng 1,715,413,636 ₫

Phương thức thanh toán này khách hàng cũng cần đặt cọc trước 100 triệu đồng cho sản phẩm và sẽ nhận được những ưu đãi sau đây:

 • Chiết khấu 2% (Giá trước VAT) của Chính sách mừng xuân.
 • Chiết khấu 5% (Giá trước VAT) cho tiến độ thanh toán 95%.
 • 01 Sổ tiết kiệm 20 triệu đồng.
 • Nhận Sổ hồng sau khi thanh toán 5% giá trị còn lại.

Trên đây là thông tin về bảng giá, lộ trình thanh toán biệt thự Phúc An Garden tháng 05/2021 mà chúng tôi muốn mang đến cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhanh chóng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0928.0168.69
 • Website: https://phucangarden.com.vn

Viết một bình luận